Vil dele dette fine foto jeg fikk av fornøyd kunde i dag... Utrolig fin dobbeldør, med like kransar.

Vil dele dette fine foto jeg fikk av fornøyd kunde i dag... Utrolig fin dobbeldør, med like kransar.

28 cm krans. 225 kr

28 cm krans. 225 kr

Krans 200 kr. Fint på fat med lys i midten..

Krans 200 kr. Fint på fat inn med lys i midten..

200 kr

200 kr
200 kr

180 kr

Till dobbeldör..

Till dobbeldör..
Liten krans 100 kr

Liten krans 100 kr

Liten fin krans 100 kr

Liten fin krans 100 kr

Liten krans 100 kr

Liten krans 100 kr
Vakkert krans.. 225 kr

200 kr

Mindre krans 150 kr..

Mindre krans 150 kr..

200 kr fin på dören og graven

200 kr

200 kr
Fin på graven, veggen eller dören.. Eller inne på et fat med lys i midten

200 kr

200 kr